Najemni pogoji gospodarska vozila

Pogoji najema gospodarskega vozila

SPLOŠNE INFORMACIJE

Voznik najemojemalec mora imeti opravljeno vozniško dovoljenje kategorije B , minimalna starost najemojemalca pa 21 let, kar določa zakon o prometnih predpisih.

 

REZERVACIJA VOZILA

Ob rezervaciji je potrebno vplačati 40% zneska najema (akontacije, avansa) ostali del zneska najema pa pred prevzemom vozila, v nasprotnem primeru, se rezervacija smatra za odpovedano.

V primeru odpovedi najema Kombija / kamiona, so stroški sledeči:

 • stroški odpovedi : 50,00 EUR plus
 • odpoved nad 30 dni pred odhodom: 10% zneska najema
 • odpoved 30 - 20 dni pred odhodom: 30% zneska najema
 • odpoved 19 - 10 dni pred odhodom: 40% zneska najema
 • odpoved 9 – 1 dan pred odhodom: 70% zneska najema

 

PREVZEM IN PLAČILO

PLAČILNI POGOJI

Kot je navedeno v naslovu REZERVACIJA KOMBIJA / KAMIONA je pri rezervaciji potrebno vplačati 40% vrednosti najema (are) ostali del znesek najema se poravna ob prevzemu .

Vse obveznosti v zvezi z najemom razen varščine, se lahko poravna z gotovino oziroma z nakazilom na transakcijski račun.

 

VARŠČINA

Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino v znesku 400,00 EUR, ki se ob vračilu nepoškodovanega in brezhibnega vozila vrne v celotnem znesku. V nasprotnem primeru je kavcija namenjena:

 • manjkajoča ali poškodovana oprema
 • manjše škode na vozilu
 • poškodbe ki niso vključene v paket kasko zavarovanj
 • čiščenju vozila

 

V CENO JE VKLJUČENO

 • Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
 • Kasko zavarovanje z 1% odbitnme franšize
 • Omemejeni kilometri 400 km/dan
 • Evropsko prometno dovoljenje

 

PREVZEM IN VRAČILO

Prevzem je vsak dan med 14 in 18 uro, vračilo pa poteka med 8 in 12 uro (oziroma po dogovoru).
Vikend paketi pa petek med 8.30 in 14.30 uro vračilo pa ponedeljek med 8.30 in 12.00 uro. Potovanje planirajte čimbolj natančno, saj mora biti vozilo vrnjeno najkasneje do 12 ure v nasprotnem primeru, se za vsako zamujeno uro zaračuna zamudnino, ki znaša 20,00 EUR. V primeru višje sile morate o morebitni zamudi nemudoma obvestiti najemodajalca, ki bo glede vzroka zamude presodil o stroških zamudnine.
Vedeti morate da je lahko vozilo rezervirano isti dan za naslednjo stranko, ki pa v primeru vaše zamude ne bo prav nič vesela, če ob njihovem prihodu vozila še ne bo.
Ob prevzemu se pregleda brezhibnost vozila in delovanje vseh aparatov ter se izda zapisnik stanja vozila, ki služi pregledu vozila ob vračilu le tega. Poleg zapisnika prejme najemojemalec (voznik) tudi pogodbo, potrdilo o vplačilu varščine in najema in pooblastilo za vožnjo.
Ob vračilu se vozilo ponovno pregleda in se v primeru škode oziroma pomanjkljivosti zaračuna stroške ki so nastali zaradi škode oziroma pomanjkljivosti.

 

V PRIMERU VIŠJE SILE

V primeru poškodovanega nevoznega stanja vozila oziroma zamude vračila predhodnega najemnika, se najemodajalec z najemojemalcem dogovori za drugi termin koriščenja oziroma vrne vplačani znesek.
V NOBENEM DRUGEM PRIMERU PODJETJE KOPTEX CARAVAN s.p. NE PREVZAME NOBENE DRUGE ODGOVORNOSTI V ZVEZI S TEM ODSTAVKOM.

 

UPORABA VOZILA IN STANJE VOZILA

Upravičenec izposoje, v nadaljevanju najemojemalec se zavezuje: Da bo vozilo uporabljal samo za svoje osebne potrebe, da vozila ne bo uporabljal za nezakonite namene, da bo pri vsakem postanku vozilo zaklenil ter pri sebi imel ključe in dokumente, da ne bo prevažal tovora prek dovoljeno mejo, da bo za vozilo v času najema skrbel kot dober gospodar .
Uporabnik izjavlja da je vozilo pregledal in preizkusil, ter da ugotavlja da je stanje karoserije prejetega vozila brezhibno, in da vse naprave vozila delujejo. Zavezuje se da bo vozilo vrnil v enakem stanju. Vseh pnevmatik je brezhibnih in nepoškodovanih , v primeru poškodbe katere od pnevmatik je najemojemalec dolžan le to zamenjati z novo iste dimenzije in znamke. V vozilu se lahko vozi maksimalno število oseb kot je vpisano v prometnem dovoljenju.

 

ODTUJITEV VOZILA

Če najemnik zamuja z vračilom vozila več kot tri dni, si najemodajalec pridržuje pravico le to sporočiti pristojni policiji zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzema motornega vozila (216 čl. KZ).

NEZGODA, PREKRŠKI, POPRAVILO, KRAJA VOZILA, PREPOVEDI

 • V nikakršnem primeru najemnik (voznik) ne sme voziti vozilo pod vplivom alkohola oziroma drog .
 • Za vse prometne prekrške, ki nastanejo v času najema odgovarja najemojemalec.
 • V primeru kraje vozila je obvezno potrebno o tem obvestiti najemodajalca, zahtevati ogled policije in predložiti policijski zapisnik.
 • Prepovedani so vsi posegi v vozilo za katera odgovarja najemojemalec, brez predhodnega dogovora z najemodajalcem
 • V primeru da zavarovalnica zaradi kakršnihkoli vzrokov (stanje alkoholiziranosti… ) ne krije stroškov nesreče oziroma škode, mora le te poravnati najemojemalec sam. V primeru nesreče je obvezno potrebno o tem nemudoma obvestiti najemodajalca, izpolniti Evropsko poročilo ter zahtevati ogled in zapisnik policije.
 • V primeru nesreče pri kateri je najemojemalec povzročitelj nesreče, in ob sledeči izgubi kupona (bonusa pri zavarovalnici) je 400,00 EUR namenjenih za izgubo bonusa.
 • Ko zapuščate vozilo morate obvezno vzeti z seboj dokumente vozila!
 • V primeru ugotovitve prikritih poškodb na vozilu ,katere je povzročil najemojemalec, je le ta dolžan poravnati, tudi če so bile poškodbe ugotovljene po vračilu vozila. Najemodajalec v tem primeru obvesti stranko, katera je dolžna kriti stroške popravila, za poškodbe ki jih je povzročila v času najema .